A Szabadtűzi Lovagrend honlapja


Archív hírek:

 

Tisztelt Lovagtársaim!

„Van a csoda… a Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a csodát másutt kell keresni, másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek… Ez a karácsony csodája.”

Csitáry-Hock Tamás szavai érzékletesen mutatják be a közelgő napok várakozásait, titkait, hiszen a karácsonynak, legyen az kinek-kinek más és más hangulatú, mégiscsak van egy különleges varázsa.

Sokak számára a legszebb, a legérzelmesebb, legalábbis a gyermeki lelket a legmélyebben megható ünnep. Felnőttekként is, amennyiben a karácsony idejére elfeledjük mindennapi kötelékeink kínzó szorítását, és mindennapi gondjainkat, harcainkat, az ünnep idején minden megszépül – és talán egy kicsit boldogabbá tesz minket.

Ezekben a napokban ünneplőbe öltöznek az utcáink, bármerre sétálunk, karácsonyi fényekkel találkozunk. De jobban vágyunk ilyenkor a csendre, a nyugalomra is. Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. Picit jobban figyelünk családunkra, szépítjük, díszítjük az otthonunkat. A fényekbe öltözött otthonok és utcák szépen kifejezik az eleink által ránk bízott hagyományt. A fény tradícióját.

A magyar hagyományban a karácsony időszaka erősen kötődik a téli napfordulóhoz. Ahhoz a naphoz, amikor leghosszabb az éjszaka és legrövidebb a nappal. December 21-étől a Nap mintha megállna az égi pályáján. Ez a sötétség, az éjszaka uralmának ideje. Azt tartották, ez az évnek a legreménytelenebb időszaka. Ekkor van a legnagyobb szükség a világosságra, amit minden földi erővel segíteni kell.
Majd, december 25-én születik meg az új fény, és a nappalok ismét hosszabbak lesznek, a világosság legyőzi a sötétséget.

A magyar tradícióban a téli napforduló volt a kerecsensólymok röptetésének a napja is. Talán kevesen tudják, de innen ered ünnepünk mai elnevezése is: kerecsen....-...karácsony.

Ma már nem kerecsensólymot röptetünk, hanem karácsonyfát állítunk. Otthonainkban, üzleteinkben és a köztereinken. Azonban mai szokásunk mögött is a régiek szándéka áll. A hagyományban a faállításra, mint az égi és a földi világ összekötésére tett kísérletre tekintettek. Olyan alkalmakra, amikor mi közelebb kerülünk az égiekhez, az égiek pedig eljöhetnek hozzánk, vendégségbe. Ennek szimbólumaként fel is helyezzük a csillagot a fa tetejére, hiszen a fa így az égig ér.

Nora Roberts erről a következőket gondolja:

„Amikor az embernek igazi karácsonyfa áll az otthonában, alatta az ajándékokkal, semmi se tűnik túl szomorúnak vagy túl keménynek. Valahogy azt sugallja, hogy a világban mindig marad fény és remény. Szerencsés, akinek van valakije, akivel megoszthatja ezt az élményt.”

Ha így nézzük a karácsonyt, akkor őseink régi történetei is felelevenedhetnek előttünk. Kiléphetünk az időből és közelebb kerülhetünk mindazokhoz az értékekhez, amelyek mai világunk alapját alkotják. Ebben segít nekünk e csodálatos ünnepünk sok-sok külsősége is, a lobogó gyertyák lángja, vagy mai változatában, az ezerfényű színes izzók szemet kápráztató forgataga, a fenyőfa illata, jelenléte életünkben e napokon. Fontos dolgok ezek a külső jegyek is. Wass Albert erről így gondolkodik:

„Rebbentek a kicsike gyertyák, fenyőszag volt és nagy csöndesség kereken. Valami szomorúan szépet éreztem akkor. Fájdalmasat, mert egyedül voltam, s mert nem volt ajándék az asztalon. De komoly és dacos érzést is, mert magam teremtettem ünnepet magamnak. Úgy éreztem, mintha az én kicsi karácsonyfámtól egyszeribe megenyhült volna az élet szigorú arca, s a reménység meg a jövendő, beléptek ünnepelni hozzám, a szobába.”

 

Az év végén halmozódnak az ünnepek. Hiszen előbb, öles léptekkel, háromnapos –de idén speciálisan talán ötnaposnak is nevezhetően -, kinek hangos, gyerekkacajtól teli, kinek csendes, kinek emlékező, kinek magasztos hangulatával, bekocog lelkünkbe a karácsony. És azután, közvetlenül mögötte, mondhatni csak egy fejhosszal lemaradva, célegyenesbe fordul a vidámságot rejtő, pezsgőpukkanós, konfetti szórós, malacfarka-húzogatós szilveszter és a régebben még kéményseprőt is hozó újév, amelyről Babits Mihály játékos köszöntőjében, de súlyosan komoly szavakkal ekképp ír:

„Újesztendő beköszön.
Régi könyvben új lap,
új topán a küszöbön
ég küszöbén új nap.
Ej haj dús az év
minden jót ígér,
minden napja cél és
minden éje kéj.”

A következő napok nem a számvetés, a kassza-készítés napjai és nem is a tervezésről szólnak. Az év hátralévő része a békéről, a szeretetről, az emberről, illetve az EMBERRŐL mesél, ahogy Wass Albert is írja:

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”

 

Szól ez a néhány hátralévő nap munkától elfáradt lovagjainkról, akik otthonuk erőt adó melegében, saját, rejtélyekkel telt, oly örömmel felidézett kicsinykorukra emlékezve, gyermeki örömmel díszítik most már saját családjuk karácsonyfáját, játszanak gyermekeikkel, unokáikkal.
Azokról szól ez a bő hét, akik a következő napokat szeretteiknek, barátjuknak, szerelmüknek szentelik, akik majd vidáman durrantják el a pezsgőspalack dugóját szilveszter éjjelén.
  
És persze benne vannak ebben az ünnepfolyamban azok az eltávozott Lovagtársaink is, akik az ünnep pillanataiban már nincsenek velünk, akik egy más dimenzió bográcsállványa mellett forgatják a fakanalat, és már csak emlékük kísér minket mindennapjainkban, akikért, ha nem is gyújtunk gyertyát, de megállunk és csendesen elgondolkozunk.
Emlékezzünk rájuk, a tavaly eltávozott Csendes Antal és az idei nyáron az égi bográcsok mellé került Kovács Lajos egykori Lovagtársunkra.
Ki-ki hite és lelki világa szerint vagy csak befelé emlékezik, vagy felpillant az égre, és az ott tornyosuló felhő szélén ülve látja azt, aki eltávozott ugyan, de ezeken az ünnepeken mégis velünk van.
    
Szól persze ez a csillogó, kedves, csendes vagy éppen zsivajtól hangos ünnep azokról a Lovagokról és a magyar gasztronómia más jeles tagjairól is akiknek a következő néhány nap alatt is helyt kell állniuk, ki kell szolgálni az ünneplő sokaság álmát, étvágyát és reményeit.  
      
Köszönöm Lovagtársaim 2014. évben kifejtett munkáját.

Azt remélem, hogy a pihenő, nyugodtan ünnepelők felhőtlen, szeretettel teli napokat töltenek el családjuk, szeretteik körében.
Azt kívánom, hogy az emlékezők találjanak szép emlékekre, szerezzenek lelküknek megnyugvást, a szeretet és a békesség ünnepén, és legyen részük sok-sok vidámságban az év fordulásának napján.
Azt szeretném, hogy a munkával ünnepelőknek ne kelljen gondokkal találkozni munkájuk során, feladatuk nyugodtan és csendesen teljen el, a főzőkanál, a tűzhelyek, az éttermi konyhák mellett.
De mindenekelőtt azt szeretném, hogy mindenki olyan ünnepet tölthessen el, amilyet eltervezett. Legyen az békés-boldogságos, vagy harsány-nevetős.
És persze azt is szeretném, hogy mindenki elméjének egy kicsiny szegletében fészkelje el magát egy nagyon fontos gondolat, Parti Nagy Lajos gondolata:

„Karácsonykor könnyű szeretni,
de mi van azzal a sok hétfő reggellel?”

 

Magam és a Nagytanács tagjai nevében kívánok a Szabadtűzi Lovagrend minden lovagjának, kormos-lovagjának és apródjának, de a gasztronómia minden elhívatott szereplőjének is, nagyon boldog, száncsengős, kalács- és gyertyaillatú, gyermekzsivajjal teli, vagy éppen csendes, emlékezős, bensőséges karácsonyt, majd pedig egy szép, izgalmas és mindenekelőtt nyugodt újesztendőt az alábbi két, talán minden kívánságot elmondó idézettel.

 

Az első Rigó Bélától, a kolozsvári születésű XX. századi költőtől származik.

„Most a fenyőfák
ágai védnek,
most, aki éhes,
kapjon ebédet,
most, aki álmos,
álmodni tudjon,
most, aki gyertya,
el ne aludjon!”

A másik idézet pedig Arany János örökbecsű gondolata, kívánsága az újesztendőhöz.
 
„Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez újesztendőben.”

 

Budapest, 2014. december 17.

 dr. Simon Tamás
nagymester 


A 2014.10.18-i Tardi Lovagrendi Avatás videója itt megtekinthető a rendezvény képeivél együtt:

MNGSZ-ESZAKBUKKI.HU KÉPGALÉRIA


2014.08.28.
Következő Lovagrendi Rendezvényünk:

11. Tardi Kakaspörkölt Főző verseny, 2014.10.18.

Leírás az alábbi linken:

www.mngsz-eszakbukki.hu/index.php?oldal=2014-10-18-tard.htm


2014.07.05.
Kovács Lajos búcsúlevél

Tisztelt Lovagtársaim!

A Szabadtűzi Lovagrend közel hat éves fennállása alatt másodszor kell félárbócra eresztenünk a lovagi zászlókat, második alkalommal kell megállnunk a lobogó szabadtüzek lángja mellett, másodszor kell csendben, lehajtott fejjel emlékeznünk egy lovagtársunkra, aki a földi tüzek helyett végleg az égi tüzek, az égi bográcsok mellett foglal helyet. A Lovagrend jelszava: „Tüzetek soha ki ne aludjon!” Ez a jelmondat most második alkalommal is csorbát szenved.

Még nincs két éve, hogy elment közülünk az első. Csendes Antal Lovagtársunk akkor az égi szabadtüzek mellett foglalt helyet.
Sajnos, már nem egyedül őrzi a lángot, már nem egyedül vigyázza, hogy a tűz soha ne aludjon ki!

Második alkalommal pislantott utolsót egy Szabadtűzi Lovag tüze. Elment Kovács Lajos Lovagtársunk, vagy, ahogy a magyar gasztronómiában ismerték és szerették, „Csintex Lajos”. Egy elmúlásnak, egy örök égi szabadtűz mellé történő átpártolásnak soha nincs itt az ideje, de most még inkább nem volt itt, Lajos még csak 60 éves volt. Távozásával nemcsak a Szabadtűzi Lovagrend, de a magyar gasztronómia is egy színes egyéniséget, a kulinária nagy barátját, a gasztro-közösség egyik motorját veszítette el.

A következő tűzgyújtás előtt álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk Kovács Lajos Lovagra, aki végleg levetette a lovagi ruhát, aki végleg elment közülünk. Egy volt ő közülünk, egy volt a Szabadtűz Lovagjai közül.
Lajos, nyugodj békében!


Dr. Simon Tamás
Nagymester


2014.06.04.
Taksár Ferenc - XVI. Széles a Tisza Hagyományőrző Találkozó

Elkészült a versenyről készített video-DVD. A film hossza 1 óra 55 perc. A DVD megrendelhető Forschner Rudolf lovagtársunknál a forschner46@t-online.hu e-mail címen.
A résztvevő iskolák számára az első példány DVD ára 2.000 Ft. A további példányok ára 500 Ft.
A DVD nem másolható, másolás elleni védelemmel rendelkezik.

2014.04.01. A mai naptól a szabadtűzi lovagrend jelképeit, ruházatát és nevét csakis a lovagrend taglistáján szereplők használhatják.


2014.05.09.
Vendéglátó iskolák tanulóinak XII. Kárpát-medencei Szabadtéri Főzőversenye Verőce, Csattogó-völgy eredmény listája itt letölthető!


2014.02.28.
Zsűri képzés
, Bogács

(letölthető részletes dokumentum)

Helyszín: Bükkalja Panzió 3412 Bogács Őz út 7. szám.

Résztvételi díj: 5000 Ft  fizetés a helyszínen

A zsűri plakett díja: 7000 Ft fizetés átutalással 2014. január 31.-ig

A zsűriképzés képei itt tekinthetők meg!Copyright (C) 2018 - Webmaster